{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

Your Shopping Cart is empty.
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.buyandget.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

{{ 'product.set.open_variation' | translate }}
 • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

  {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x HK$0 {{ item.unit_point }} Point
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

Return Policy

換貨程序如下:

1. 保留所有包裝物料,包括完好原裝包裝、單據及相關禮品。 

2. 在收到貨品三天內聯絡我們,提出貨要求。

3. 確認貨品狀態符合換貨政策的要求後,我們會盡快通知閣下換貨申請情況

4. 我們會通知安排時間在門市更換貨品。


*若未能在安排好的時間到門市更換貨品,我們將視為放棄換貨,我們會保留換貨品的權利。

*任何情況下要求進行換貨,本公司只會安排在本店門市內換貨。


在以下情況我們有權拒絕客戶的退換貨要求:

1. 貨物出現破損,但沒有在收貨時當場要求拒收。

2. 超過換貨期限的換貨要求

3. 已開封使用或因個人原因而造成任何損壞的商品

4. 客戶發貨單據丟失或者不全

5. 產品並非我們提供

6. 貨物本身不存在質量問題

7. 圖片與實物有色差問題

8.貨物不喜歡﹑不合適用

9.商品正常生產出現的正常不完美現象。

10.盒裝商品:外盒略有損傷壓痕、四角磨損,屬運送過程碰撞之合理範圍。

11.小車、陶瓷&公仔類商品:掉漆、塗漆不均、表面突起顆粒,屬商品生產出現的正常現象。

12.絨毛布製玩偶:五官不夠正等主觀感受問題,因商品大量製作屬商品正常現象。

以上事項只是舉例說明,包括但不限於以上事項。


*客人購買前應考慮運送風險,運送期間如有損毀或遺失,客人應向負責的速遞公司索償,本公司不會承擔任何責任。